Jak walczyć z Zespołem Stresu Opiekuna?

            Istnieje powiedzenie, że jeżeli jedna osoba w domu jest chora, to cała rodzina jest chora. Niestety jest w tym sporo prawdy. Jeżeli osoba bliska boryka się z się z ciężką, długotrwałą chorobą, jest niesamodzielna i wymaga stałej opieki, to najczęściej całe nasze życie jest tej osobie podporządkowane. Plan dnia, praca, odpoczynek i wszystkie codzienne czynności uzależnione są od możliwości sprawowania opieki, co powoduje w opiekunach  ogromny stres i chroniczne przemęczenie. Takie bezgraniczne poświęcenie i przytłaczający ciężar obowiązków może prowadzić do tzw. Zespołu Stresu Opiekuna (CSS – Caregiver Stress Syndrome), a nawet depresji. 

Czym jest Zespół Stresu Opiekuna

            Zespół Stresu Opiekuna to stan fizycznego, psychicznego i emocjonalnego wyczerpania, który dotyka osób sprawujących długotrwałą opiekę nad osobą starszą, chorą, niesamodzielną, czy niepełnosprawną. Stan ten pojawia się przede wszystkim u osób sprawujących całodobową opiekę nad osobą bliską, która wymaga pomocy w podstawowych czynnościach bytowych takich jak: jedzenie, mycie, poruszanie się, załatwianie potrzeb fizjologicznych. Często ciężar opieki spada na jedną osobę, która jest zmuszona zrezygnować z życia rodzinnego, towarzyskiego i zawodowego, aby opiekować się bliską osobą.

            Nierzadko stres pogłębia brak odpowiedniego wsparcia ze strony lekarzy oraz brak wdzięczności ze strony osoby, która wymaga opieki (szczególnie w przypadku chorób otępiennych, czy Alzheimera). Brakuje również finansowego wsparcia ze strony Państwa, a renta lub emerytura  podopiecznego często nie wystarcza do godnego życia i zapewnienia odpowiednich warunków bytowych.

Objawy Zespołu Stresu Opiek

  • Na początku zwykle pojawia się lęk związany z nową sytuacją oraz uczucie osamotnienia i pozostania samemu z problemami.
  • Może pojawić u opiekuna się poczucie winy związane z subiektywnym wrażeniem, że jego starania są niewystarczające.
  • Pojawia się nerwowość, drażliwość, irytacja, gniew
  • Mogą pojawić się objawy depresji.

Przewlekły stres może doprowadzić do wyczerpania fizycznego, problemów ze snem, kłopotów z koncentracją, a także do załamania mechanizmów obronnych organizmu, co może doprowadzić do rozwoju poważnych chorób takich jak: nadciśnienie, choroby serca, wrzody żołądka, cukrzyca itd.

Jak sobie radzić z Zespołem Stresu Opiekuna?

Jak sobie radzić z Zespołem Stresu Opiekuna? Przede wszystkim warto zadbać o czas dla siebie, pomimo tego, że jest to trudne. Najważniejsze, to uświadomić sobie, że nie opiekun nie może być zamknięty z podopiecznym 24 godziny na dobę. Nikt nie jest w stanie wytrzymać takiej pracy. Każdy z nas potrzebuje odpoczynku, relaksu, rozmowy z przyjaciółmi, budowania relacji. Warto zadbać o aktywność fizyczną, o swoje hobby, a także o zdrowy sen.

Każdy opiekun potrzebuje pomocy innych osób, o którą nie powinien się wstydzić prosić. Czasami istnieje potrzeba podzielenia się obowiązkami opieki nad bliską osobą  z innymi członkami rodziny lub skorzystania z usług firmy świadczącej profesjonalne usługi opiekuńcze. Doraźnym rozwiązaniem jest również finansowana z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Opieka Wytchnieniowa.

Czasami istnieje potrzeba skorzystania z pomocy psychologa, warsztatów relaksacyjnych lub grup wsparcia dla opiekunów, które działają już w wielu miastach. Również na Facebooku istnieją grupy wsparcia, w których można podzielić się swoimi problemami i uzyskać pomoc. Można również pisać do mnie wiadomości prywatne na: kontakt@opiekujmy.pl .