Stwardnienie rozsiane, przyczyny, rodzaje, objawy.

Co to jest stwardnienie rozsiane?

Jedną z najbardziej tajemniczych chorób, na którą choruje na świecie nawet 2,3 mln ludzi jest Stwardnienie Rozsiane (SM – sclerosis multiplex). Jest to wciąż nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, która jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności. Choroba często atakuje ludzi będących w pełni sił, aktywnych zawodowo, robiących kariery, mających własne rodziny, w okresie największej aktywności życiowej. Niestety nie jest znana przyczyna występowania choroby i nie ma na nią leku. Leczenie opiera się na powstrzymywaniu choroby i zmniejszeniu objawów.

SM należy do chorób demielinizacyjnych, ponieważ uszkadzana jest przede wszystkim osłonka mielinowa nerwów. W miejscach, gdzie doszło do zaniku mieliny powstają blizny lub zgrubienia. Nazwa Stwardnienie Rozsiane bierze się z faktu, że zgrubienia występują w wielu miejscach.

Przyczyny zachorowań na stwardnienie rozsiane

Przyczyny zachorowań na SM nie są dokładnie znane. Naukowcy przypuszczają, że za wystąpienie objawów odpowiada wiele czynników. Przede wszystkim są to zaburzenia układu immunologicznego. Prawdopodobnie chorobę powodują autoreaktywne limfocyty T, które reagują na mielinę jak na obcą substancję i dokonują jej uszkodzenia. Zniszczenie mieliny prowadzi do zaniku skutecznego przewodzenia sygnałów przez neurony. We wczesnej fazie choroby organizm walczy z chorobą dokonując tzw. remielinizacji, czyli naprawy osłonek mielinowych, jednak kolejne rzuty choroby skutecznie ją eliminują.

Rodzaje stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane może występować w różnych postaciach u różnych osób. Mogą wystąpić okresy poprawy i pogorszenia, lub choroba może mieć formę postępującą.  Możemy wyróżnić cztery podstawowe postaci SM:

 • Rzutowo-remisyjna – jest to najczęściej występująca forma choroby i dotyczy ok. 60% chorych. Objawy pojawiają się czasowo, a później ustępują.
 • Pierwotnie postępująca – podczas gdy w innych postaciach SM zmiany demielizacyjne pojawiają się zarówno w mózgu, jak i rdzeniu kręgowym, w tej postaci zmiany są wykrywane przede wszystkim w rdzeniu kręgowym. W przypadku tego rodzaju choroby zmiany następują zwykle dużo szybciej. Ta postać choroby dotyczy ok. 10-15% chorych w wieku 40 i więcej lat.
 • Wtórnie postępująca – zwykle zaczyna się rzutami i remisjami. Średnio u 65% chorych na SM rzutowo-remisyjną po 25 latach trwania choroby występuje postać wtórnie postepująca.
 • Pierwotnie postępująca z rzutami – charakterystyczne są tutaj ostre rzuty od początku i postępujący przebieg. W tej postaci właściwie nie istnieje stabilny okres choroby.

Objawy stwardnienia rozsianego

 • Trudności z utrzymaniem równowagi, drżenie, przykurcze, uczucie osłabienia, niedowłady.
 • Zaburzenia napięcia mięśni (sztywność, skurcze)
 • Zaburzenia wzroku
 • Zaburzenia mowy
 • Trudności z połykaniem
 • Impotencja, zmniejszenie popędu płciowego
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Zaburzenia percepcji
 • Zmęczenie, zawroty głowy
 • Uczucie drętwienia, mrowienia, pieczenia

Gdy zauważamy u siebie powyższe objawy należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który przeprowadza badania neurologiczne mające na celu ocenę stanu układu nerwowego. Pierwszymi objawami zwykle są zaburzenia równowagi, zawroty głowy, drętwienia kończyn. Opieka nad osoba chorą na stwardnienie rozsiane jest trudna i wymaga dużego doświadczenia i cierpliwości. Warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej i sprawdzonej firmy opiekuńczej. Zakres opieki ustalany jest indywidualnie po konsultacji z lekarzem i rozeznaniu potrzeb chorego.