Dlaczego opieka domowa?

Trud opieki domowej

Opieka domowa nad osobą starszą lub chorą jest trudna. Obecnie w Polsce niemal 9 mln osób to osoby starsze, z czego ok. milion to osoby mieszkające samotnie, które potrzebują wsparcia. Najczęściej opiekę nad takimi osobami pełni rodzina, jednak coraz częściej zdarza się, że członkowie rodzin mieszkają za granicą, posiadają absorbującą pracę lub po ludzku nie mają siły, czy umiejętności, aby w sposób odpowiedni zająć się seniorem. Coraz częstszym rozwiązaniem, na które decydują się krewni osoby starszej, jest skorzystanie z usług firmy oferującej opiekę domową.

Dlaczego opieka domowa jest lepsza?

Opieka domowa jest lepszą i tańszą formą wsparcia niż pobyt seniora w Domu Opieki. Badania wykazały, że opieka domowa wspomaga proces zdrowienia osoby chorej, pozytywnie wpływa na samopoczucie i eliminuje stres związany ze zmianą miejsca zamieszkania.

            Niestety ok. 80% rynku usług opiekuńczych wciąż stanowi szara strefa, która oprócz korzyści, jaką jest niska cena, niesie za sobą wiele niebezpieczeństw takich jak: ryzyko związane z powierzeniem obcej osobie domu i swojego  bliskiego, możliwość rozmyślenia się opiekunki lub przejścia do innego podopiecznego, który zaoferuje wyższą stawkę. Znalezienie zastępstwa z dnia na dzień stanowi nie lada wyzwanie i zwykle jest niemożliwe. Zatrudniając „na czarno” przypadkowe osoby, jesteśmy również narażeni, poza sankcjami prawnymi na niebezpieczeństwo kradzieży, czy niskiej jakości usług.

Dlaczego lepiej zlecić opiekę profesjonalnej firmie?

            Sposobem na uniknięcie powyższych niebezpieczeństw jest podpisanie umowy z firmą świadczącą profesjonalne usługi opiekuńcze, która zapewni ciągłość opieki i doświadczony personel. W wielu firmach standardem jest wymóg okazania zaświadczenia o niekaralności przez wszystkich kandydatów na opiekunów oraz zapisy w umowie dotyczące zakazu przyjmowania spadków i darowizn. Firmy są również ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, co ułatwia dochodzenie ewentualnych roszczeń. Zatrudniając profesjonalną firmę opiekuńczą, zapewniamy sobie spokój i bezpieczeństwo.

            Firmy opiekuńcze zatrudniają również pielęgniarki i zawodowych opiekunów medycznych, którzy z reguły posiadają doświadczenie w pielęgnacji osób leżących i w profilaktyce przeciwodleżynowej, co stanowi alternatywę dla DPS-ów i Zakładów Opieki Leczniczej.

            Nierzadko pojawiają się sytuacje, kiedy istnieje potrzeba opieki całodobowej, która kosztuje porównywalnie do pobytu w wyspecjalizowanych ośrodkach, jednak komfort, jaki zapewnia świadomość indywidualnego wsparcia opiekuna, jest nieporównywalny nawet z najdroższą placówką.

            Osoby potrzebujące wsparcia w zależności od potrzeb mogą skorzystać ze wsparcia asystenta lub opiekuna osoby starszej, opiekuna medycznego albo pielęgniarki. Istnieje możliwość bardzo szerokiej pomocy, włącznie z prowadzeniem domu, robieniem zakupów, czy załatwianiu spraw w urzędzie. Zaletą w porównaniu do Domów Opieki jest fakt, że jeden opiekun zajmuje się w danej chwili jednym podopiecznym.