Demografia raz jeszcze, czyli długość naszego życia

Czy nasze życie rzeczywiście się wydłuża?

Postęp współczesnej medycyny sprawia, że długość życia Polaków wydłuża się. Nowoczesna diagnostyka i zdrowy styl życia sukcesywnie, od dwudziestu lat powodują znaczny spadek natężenia zgonów. Dla przykładu w 2018 roku średnia długość życia mężczyzn w Polsce wyniosła 73,8 lat, natomiast kobiet 81,7 lat. W porównaniu do roku 1990 przeciętna długość życia wydłużyła się u mężczyzn o 7,6 lat, a u kobiet o 6,5 lat.

Umieralność u Polaków była bardzo wysoka bezpośrednio po drugiej wojnie światowej. W roku 1950 ubiegłego stulecia, średnia wieku mężczyzn wynosiła trochę ponad 56 lat, natomiast kobiet niecałe 62 lata. Natomiast po roku 1950 życie przeciętnego Polaka zaczęło się wydłużać i ta tendencja utrzymuje się do dziś. Chociaż po roku 1970 długość życia niemal nie zmieniła się do lat 90 tych, to wzrost postępu w medycynie spowodował znaczny spadek umieralności i tym samym wydłużenia życia.

Począwszy od 1992 roku, zaobserwowano wyraźną poprawę trwania życia mężczyzn i kobiet po 45 roku życia, gdzie udało się zahamować negatywny trend obniżania się dalszego trwania życia osób w tej grupie wiekowej. Oznacza to, że polski mężczyzna w wieku produkcyjnym ma jeszcze przed sobą średnio 31,1 lat życia o 5,6 lat więcej niż jego rówieśnik z lat 50 tych ubiegłego stulecia, natomiast kobieta w tym samym wieku ma przed sobą średnio 37,7 lat życia co oznacza wzrost o 8,5 lat w porównaniu z rokiem 1950.

Polska na tle innych krajów

Pomimo pozytywnych trendów, Polska dalej wypada słabo na tle innych krajów europejskich. Najdłuższym życiem cieszą się mężczyźni z Liechtensteinu (81,6 lat), najkrótszym mieszkańcy Ukrainy (68,3 lat). Wśród kobiet najdłużej żyją hiszpanki – średnio 86,1 lat, najkrócej mieszkanki Gruzji (77,8 lat).

Wskaźnik przeciętnego trwanie życia jest istotny nie tylko z punktu widzenia świadczeń emerytalnych.  Jest on brany pod uwagę przy próbach oszacowania długości życia bez chorób, demencji, czy niepełnosprawności oraz jako ocena efektywności leczenia. Na średnią długość życia oprócz płci wpływają takie czynniki jak: miejsce zamieszkania, wykształcenie i poziom zamożności.

Jak wygląda nasze zdrowie?

Oczywiście tendencja do wydłużania się życia Polaków wyraźnie spowolniła, ale wciąż jest na plusie . Największym zagrożeniem dla życia stanowią w naszym kraju rozmaite choroby, z czego choroby układu krążenia wiodą prym, jeżeli chodzi o umieralność (43,3% ogółu zgonów w 2016 roku). Pocieszający jest fakt stopniowego zmniejszania się umieralności na te choroby od roku 1991. Drugą co do wielkości grupę chorób stanowią nowotwory złośliwe, które są przyczyną 25.8% zgonów w 2016 roku). Największym zagrożeniem jest rak tchawicy, płuc i oskrzeli. Najgorsza jest niestety tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o zgony powodowane nowotworami.  Mniejszą grupę stanowią choroby naczyń mózgowych, które stanowią 17,2% zgonów (stan na rok 2016).

Fakt, że wydłuża się nasze życie, nie sprawia, że jesteśmy zdrowsi, co powinno nas zachęcać do zdrowego stylu życia, stosowania zbilansowanej diety i porzucenia nałogu palenia papierosów.