Bezpieczeństwo seniora jesienią

Jak zadbać o bezpieczeństwo seniora jesienią?

W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo seniora jesienią? Złota polska jesień jest piękną porą roku, szczególnie gdy pogoda dopisuje i sprzyja spacerom. Im bliżej zimy, tym niestety gorsze warunki meteorologiczne, co przekłada się bezpośrednio na zdrowie, samopoczucie i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych. Jeżeli opiekujemy się seniorem, to warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby jesień była radosna i spokojna. W sposób szczególny potrzeba zadbać o starsze osoby mieszkające samotnie – o rodziców, dziadków, czy samotnych sąsiadów.

Sprawdź system grzewczy domu

Jesień jest zwykle początkiem okresu grzewczego, warto więc zadbać o urządzenia grzewcze znajdujące się w domu. Ma to szczególny wpływ na bezpieczeństwo seniora. Nie ma problemu, gdy senior mieszka w mieszkaniu posiadającym miejskie ogrzewanie, problem zaczyna się w domach jednorodzinnych, gdzie często potrzeba zgromadzić opał i napalić w piecu. Często w takich przypadkach niezbędna jest pomoc opiekuna, aby odciążyć seniora, lub zaproponować konkretne zmiany. Potrzeba również dokonać przeglądów urządzeń grzewczych, kominów i kanałów wentylacyjnych w domu, pamiętając, że w okresie grzewczym istnieje realne niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla lub pożaru.

Jak uniknąć pożaru?

 • Korzystając z przenośnych urządzeń grzewczych, zachowajmy bezpieczną odległość od firan, mebli i innych przedmiotów
 • Nie przykrywajmy urządzeń grzewczych
 • Korzystajmy wyłącznie z urządzeń w pełni sprawnych
 • Unikajmy prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej
 • Wychodząc z domu sprawdzajmy, czy urządzenia elektryczne są wyłączone
 • Urządzenia gazowe powinny mieć wymagane certyfikaty i atesty
 • Zlecajmy przeglądy instalacji elektrycznej  i grzewczej wykwalifikowanym osobom mającym odpowiednie uprawnienia
 • Często wietrz pomieszczenia wyposażone w urządzenia gazowe, najlepiej korzystaj z mikrorozszczelnienia okien
 • Nie zatykajmy przewodów kominowych i kratek wentylacyjnych. W przypadku niewystarczającej ilości powietrza może nastąpić niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący tlenek węgla
 • Nie ogrzewajmy pomieszczenia kuchnią gazową, może się to skończyć zatruciem organizmu
 • Nie  palmy papierosów w łóżku. Pożary często powstają przez zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa po zaśnięciu
 • Nie pozostawiajmy włączonej kuchenki  bez nadzoru

W jaki sposób pomóc podczas zatrucia tlenkiem węgla:

 • Zapewnijmy dostęp świeżego powietrza
 • Wynieśmy osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce
 • Wezwijmy służby ratunkowe (pogotowie, straż pożarną)
 • Jeżeli poszkodowana osoba nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca natychmiast rozpocznijmy sztuczne oddychanie oraz masaż serca.

Aby uniknąć zatruciu tlenkiem węgla, który jest bezwonny, bezbarwny i silnie toksyczny, najlepiej zamontujmy czujniki dymu i tlenku węgla. Koszt zamontowania detektorów jest niewspółmierny do korzyści. Pamiętajmy, że życie i zdrowie nasze i naszych bliskich jest najważniejsze.

Sprzątnij liście

Chociaż kolorowe, spadające liście są pięknym  dopełnieniem złotej, polskiej jesieni, to stanową one również konkretne niebezpieczeństwo dla starszej osoby. Utrzymanie porządku w bezpośrednim otoczeniu seniora ma wpływ na bezpieczeństwo. Zmoczone deszczem liście mogą być przyczyną upadku, co może doprowadzić do złamań zakończonych długą i bolesną hospitalizacją. Według Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, amerykańskiej agencji rządowej z siedzibą w Atlancie, statystycznie co czwarty człowiek w wieku powyżej 65 lat ulega wypadkom spowodowanym upadkami.

Porozmawiaj o transporcie

W dzisiejszych czasach wielu seniorów porusza się własnym samochodem. Jesień jest okresem w którym dni staja się krótsze i wcześniej robi się ciemno. Porozmawiaj z bliskim seniorem o jego komforcie jazdy nocą. Jeżeli jest jakiś problem, zaproponuj pomoc i alternatywne rozwiązania. Wiele specjalistycznych firm opiekuńczych posiada w ofercie transport dla seniora lub możliwość dowozu zakupów. Niewątpliwie w zmieniającym się świecie istnieje potrzeba społecznej edukacji osób starszych odnośnie transportu i poruszania się w ruchu drogowym. Konieczne jest również dostosowanie inżynierii komunikacyjnej do coraz starszych użytkowników dróg. Przeciętny kierowca w latach 80 tych ubiegłego wieku żył w kraju, w którym 70 obywateli na 1000 miało samochód i nie było praktycznie żadnych autostrad i tras szybkiego ruchu. Dziś taka osoba musi się poruszać w ruchu drogowym, który przeszedł gruntowną zmianę i gdzie samochodów i jest kilkakrotnie więcej.

Z badań wynika, że osoby po 60 roku życia:

 • Wolniej przystosowują się do zmiennych warunków drogowych
 • Częściej popełniają błędy przy ocenie sytuacji ruchu drogowego
 • Nie edukują się w zakresie aktualnej wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Często nie chcą pogodzić się z prawdą o obniżeniu swojej sprawności

Zadbaj o dietę

Jesienią warto zadbać o zdrową dietę seniora, biorąc pod uwagę szczególna dostępność w tym okresie świeżych warzyw i owoców. Warto zachęcić bliską osobę, aby skorzystała z dobrodziejstwa i dostępności produktów sezonowych, które mają korzystny wpływ na zdrowie.