500 plus dla niepełnosprawnych

Komu przysługuje świadczenie uzupełniające 500 plus?

Pierwszego października 2019 roku weszły w życie przepisy o świadczeniu uzupełniającym, czyli tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych (osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.)

Świadczenie w wysokości 500 zł będzie przysługiwać osobom pełnoletnim, które posiadają wymagane przez ustawę orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Honorowane będą również orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji albo o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji. Łączna kwota tego świadczenia i innych pobieranych świadczeń nie może przekroczyć 1600 zł. Do tej kwoty nie wliczają się dochody z pracy, renta rodzinna, alimenty, czy zasiłek pielęgnacyjny. Oznacza to, że np. jeżeli dana osoba otrzymuje ze środków publicznych 1400 zł, to świadczenie uzupełniające wyniesie 200 zł.

Gdzie należy składać wnioski?

Wnioski o świadczenie uzupełniające (500 plus dla niepełnosprawnych) należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych( druk wniosku ESUN możesz pobrać ze strony www.zus.pl).  Rozpatrywanie wniosków rozpoczęło się z dniem wejścia w życie ustawy, czyli od1 października 2019 roku. Kwota świadczenia będzie wolna od potrąceń i egzekucji oraz nie będzie się wliczać do dochodów np. branych pod uwagę przy odliczeniu wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Osoby pobierające rentę socjalną i posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, chcąc otrzymać świadczenie uzupełniające muszą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji. Osoby po 75 roku życia również będą musiały zdobyć takie orzeczenie.

W jakim terminie otrzymam decyzje?

Decyzja o przyznaniu świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych zostaje wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania np. uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).